IMG_3801

城城話:「這樣開車要慢一點」。

當然啦,我係你都「慢慢揸」啦!

======================

城城睇完黛林張「四鞋」照片後,

佢會唔會心諗。。。

「咦,對鞋咁舊嘅?」

======================

黛林睇完城城張「手+手」照片後,

佢會唔會心諗。。。

「哼!二手貨!」

======================

城城同黛林各自發出手足照片,

究竟佢哋係手足情深?手足傷殘?定係有手足口病?

======================

Moka來自上海,

但她的城城隍廟卻在香港。

======================

城城+方媛後,

究竟以後重有無女要攻打四方城呢?

IMG_3799

Like_Us_Facebook

Other Links

時事炯評之「國力。假學歷」

時事炯評之「世紀一巴」

時事炯評之「警察。篡改。歷史」

時事炯評之「天津大爆炸。食物。毒」

應該為天津的死難者🙏🙏🙏嗎?

炯叔叔潮吹英語之「衝擊波」

事實炯評之「謝賢。曾江。拳」

時事炯評之「朱經緯。監警會」

時事炯評之「血鉛。驗水」

時事炯評之「拉匀嚟計」