IMG_8834

艾爺:就係那個可能大家係各大媒體見過,但又上到去無開門懶有性格的cafe X studio的主持人,現時行走江湖的title係:懂操作相機的咖啡師。

 

投左咁多年票,今次係再有使命感,雖然明知投票結果不能兌現,但好想做返一個”香港人”。

image (1)

 

 

Screen Shot 2013-09-30 at 1.31.04 PM

Other Links

水墨.華山

觀。其變

新年影多d相喇喂

桂林山水甲天下,桂林人潮逼逼吓!

DocuPregnancy

真係有商機喎