Image

炯叔叔今早跟一個很久很久沒見面的朋友K在FB Messenger 聊天,對話節錄如下:

炯叔叔:"Hey,我地真係long time no see. 你個仔而家幾大?"
K:"就快9歲。你幾時返香港?"
炯叔叔:"9月啦,老婆9月生。"
K:"有時間就聚下啦,今次應該唔會有突發事甩底啦掛"
炯叔叔:"甩乜底?有試過咩?"
K:"上次約左你又冇去, 個次我入左醫院"
炯叔叔:"幾多年前啊?死咯,sorry sorry,完全無印象嘅。。"
K:"07年5月….你唔記得係正常嘅, 但個次我以為自己命不久矣…."
炯叔叔:"咁L大鑊?乜事呀?"
K:"Cancer"
。。。。。

炯叔叔本來以為女人小氣記仇記,但當聽到她說到最後,心裡突然很難過。之後叔叔除了不斷道歉再道歉外,就是感恩K現在已經完全康復(過了5年了)。之後約好9月回港再見 (發誓今次不再甩底)

之後叔叔突然想起<衝上雲霄2>里有一集是這樣的。

Cool魔張智霖跟陳法拉說:"原來你答應人家做的事做不到是會傷害到人的。可能那件事在你心裡很小事,你覺得沒什麼,但人家認為是大事,這樣就無意中傷害了人。"

炯叔叔要向Cool魔學習。